Wydarzenia ogólnoszkolne 2019/2020

Witaj szkoło!

Nowy rok szkolny 2019/2020 został oficjalnie rozpoczęty. Ogłosił to na uroczystym apelu Dyrektor Szkoły, Pan Andrzej Chruściel. W oficjalnej części apelu dokonano pasowania uczniów klas pierwszych. Ich przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie na sztandary szkolne. Pan Dyrektor podkreślił, że zaufanie, jakim darzą szkołę uczniowie płynie m.in. z wysokiej (w tym roku wynoszącej 100%) zdawalności egzaminów zawodowych. Rozpoczynający się rok szkolny to pierwszy taki, w którym realizowana będzie nowa podstawa programowa. Społeczność uczniowska będzie podzielona na uczniów po gimnazjum i uczniów po szkole podstawowej. Część artystyczną apelu poprowadziła klasa II TGW pod kierunkiem Pani Elżbiety Klekociuk. Mieliśmy okazję na chwilę zadumy, gdyż uczciliśmy 80 – tą już rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniom i nauczycielom redakcja szkolnej strony internetowej życzy powodzenia na cały rok szkolny.

W ZSR wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!

Gorące wiadomości, które dotarły do nas z OKE we Wrocławiu! Nasi uczniowie mogą pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.

  1. Technik rolnik zdawalność szkoły 100% w kwalifikacji R.03 (taki sam wynik w województwie)

2. Technik żywienia i usług gastronomicznych zdawalność szkoły 100%  w kwalifikacji T.06 (w województwie zdawalność 90,5%)

3. Technik weterynarii szkoła 100% zdawalności w kwalifikacji R.10 (w województwie 92,5%, w kwalifikacji RL.10 71% zdawalności)

4. Technik ekonomista zdawalność szkoły 100% w kwalifikacji AU.35

5. Technik hotelarstwa szkoła 70% zdawalności w kwalifikacji TG.12

(Z tych ostatnich dwóch kwalifikacji, tzw. dwuliterowych zdawalność w województwie kształtowała się na poziomie 80%)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie na wsparcie szkolnych bibliotek  i bibliotek publicznych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało przyznane 101 placówkom.
Na rok szkolny 2019/2020 w ramach Zespołowi Szkół Rolniczych przyznano dotacje z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa na wzbogacenie księgozbioru obu bibliotek szkolnych! Technikum Rolnicze otrzymało 15 000 zł a II LO – 5 000 zł.
W bibliotece szkolnej trwa wpisywanie nowych książek do katalogów. Zachęcamy do czytania nie tylko młodzież ale i rodziców.

Święto Patrona Szkoły

Dzień 1 października 2019 w naszej szkole był bogaty w wydarzenia. Głównym motywem było uczczenie patronki szkoły, Stefanii Sempołowskiej. Piękny apel ukazał nam postać tej wielkiej propagatorki wiedzy i społecznicy. Uroczystość, która zgromadziła licznych gości. Przybyli na nią m.in. Starosta Prudnicki, pan R. Roszkowski, Wicestarosta, pan J. Siano, pan Wicekurator Opolski A. Zapała, pani A. Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Powiatu Prudnickiego. Apel został przygotowany przez klasy I LMR i I LRM pod kierunkiem pani M. Zawadzkiej – Ciępki i pana K. Trentkiewicza.

Zgromadzonych przywitał Dyrektor szkoły, pan A. Chruściel, a głos zabrał pan Wicekurator oraz pan Starosta. Pięknym akcentem apelu było pasowanie uczniów z kierunku resocjalizacja na kandydatów na młodszych wychowawców. Nasi goście wręczali wywołanym uczniom pamiątkowe dyplomy.

Po apelu uczniowie klas pierwszych: LM, LMR i LRM mieli swoje otrzęsiny na auli Liceum. Klasy technikum świętowały w różny sposób Dzień Chłopaka. Klasy ekonomiczne brały udział w odbywających się właśnie w Prudniku Ekonomicznych Grach Ulicznych zorganizowanych przez NBP w Opolu. Klasy pierwsze technikum miały tradycyjny, odbywający się już po raz trzeci Rajd Pierwszaka. Przygotowały go panie: A. Chudy i A. Chruściel.

Dzień Nauczyciela

Dnia 14 października 2019 odchodziliśmy w szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Apel przygotowały klasy: II TGW z Panią E. Klekociuk i III TGRW z Panią J. Sinkowską. W części oficjalnej Pan Dyrektor wyróżnił nauczycieli i pracowników szkoły swoimi nagrodami. Poznaliśmy też skład nowego Samorządu uczniowskiego. Na ten rok przewodniczącym SU został Mikołaj Haczkiewicz a jego zastępcą Antonio Borysiuk. W części artystycznej wszyscy świetnie się bawili przy kabaretowym występie II TGW

Prawdziwa lekcja patriotyzmu

Dzień 8 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku był szczególnie uroczystym dniem. Piękny apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowali uczniowie klas mundurowych pod kierownictwem swoich wychowawczyń, pań: Katarzyny Bochenek i Danuty Giereś. Gośćmi honorowymi byli: Opolski Wicekurator Oświaty, Artur Zapała, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, ppłk Robert Król, ppor Adam Kozioł, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku, kpt. Arkadiusz Komar, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Kamil Perewizny oraz Anna     Iwanecka – Hul, z Rady Rodziców ZSR. W trakcie uroczystości miały miejsce trzy podniosłe momenty. Pierwszy z nich to wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego w ramach projektu MEN „#Szkoła do hymnu”, kolejny to wręczenie przez Pana Wicekuratora, Artura Zapałę, dwóm najlepszym uczniom naszej szkoły: Marcinowi Fiebichowi z kl. 4 TR i Piotrowi Tęczy z kl. II a, stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce jakie uzyskali w roku szkolnym 2018/2019. Wzniosłym momentem było również nadanie oznak stopnia kadeta określających rok nauki w klasie mundurowej uczniom klas mundurowych: II a oraz III a. Oznaki wręczali: mjr Krzysztof Kopczyński, nauczyciel przedmiotów wojskowych w II LO oraz ppłk Robert Król z WKU.

 Po części oficjalnej nastąpił pokaz musztry i taktyki w wykonaniu kadetów, przygotowany pod kierunkiem mjr K. Kopczyńskiego. Trzeba przyznać, że apel był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla wszystkich uczniów a jest ich w tym roku szkolnym wyjątkowo tak wielu, że apel trzeba było  powtarzać dwukrotnie, gdyż społeczność nie zmieściłaby się na auli za jednym razem. Tylko uczniowie samych klas pierwszych technikum wypełnili salę w całości. Publiczność w żywy sposób mogła uczcić Niepodległą włączając się do śpiewania pieśni patriotycznych, których tekst ukazywał się na dużym ekranie. Pięknym akcentem było rozpoczęcie obchodów od poloneza, który został wykonany w ludowych strojach. Stroje te są przechowywane w archiwach szkoły jeszcze z czasów, gdy uczyły się tu wychowawczynie przedszkoli. Pani Janina Żurakowska odświeżyła je i przygotowała ów wzruszający pokaz tańca narodowego. Ten dzień był pracowity nie tylko dla „mundurówek”, bowiem uczniowie technikum zajęli się godnym przyjęciem zaproszonych gości. Klasa 4 TG pod czujnym okiem pani Joanny Grzegockiej przygotowała pyszny bogracz natomiast hotelarze z klas 1TWH i 3TEH wraz z wychowawczyniami, paniami Anetą Hutniczak-Rybką i Aleksandrą Chruściel, profesjonalnie obsłużyli pięknie przygotowane przez siebie stoły i rozdawali biało – czerwone kotyliony wykonane na godzinach wychowawczych.

W ten oto sposób historia zatoczyła wielkie koło i ukazało się zupełnie nowe, bardzo wyraziste oblicze II Liceum Ogólnokształcącego przyodzianego w mundur, kształcącego przyszłych pracowników wojska, policji, czy służby więziennej. Już bowiem drugi rok szkoła włączona jest do certyfikowanego pionu klas mundurowych MON Co jednak interesujące, patronką szkoły, której święto też w szkole niedawno obchodzono, jest wciąż Stefania Sempołowska – wielka patriotka, wychowawczyni pokoleń Polaków. Postać ta może być wzorem nie tylko dla nauczycieli ale dla wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski.

Gala Nauki i Sportu

14 listopada 2019 o godzinie 15 w auli I LO odbyła się Gala Nauki i Sportu wykreowana przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Wręczone zostały nagrody Starosty za rok szkolny 2018/2019. Na sali było wielu oficjalnych gości, Państwo: Wicekurator Oświaty w Opolu, Starosta i Wicestarosta, Burmistrz, dyrektorzy placówek oświatowych, radni różnych szczebli. Spotkanie prowadził Joachim Kosz. Nagrody otrzymali nauczyciele – od nas była to Pani J. Grzegocka, dyrektorzy – także i nasz, Pan A. Chruściel, beneficjenci nagród Ministra Oświaty – od nas Pani M. Zawadzka – Ciępka i nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty. Nagrodzona została młodzież – to dla niej była cała ta uroczystość. Na scenie nagrody odebrali laureaci olimpiad, konkursów, stypendyści Starosty i Prezesa Rady Ministrów. Nie zapomnijmy o naszych gastronomikach i hotelarzach. To oni przy pomocy Pań: A. Chudy, A. Chruściel i A. Rybki przygotowali poczęstunek dla gości i ich obsługiwali. W roli ptaka – maskotki Starostwa wystąpił Paweł Korniejczuk. Wymiatał! Nawet raz dopadł się do mikrofonu, co wyłapało czujne oko fotoreportera

Apel świąteczny w wykonaniu 1M


W klimat świąteczny 20 grudnia wprowadzała nas klasa 1M , która pod opieką wychowawczyni pani Ewy Jocher i pana Łukasza Wołczyka przygotowała przedstawienie . Odbył się również konkurs kolęd, w którym drużyna nauczycieli walczyła z drużyną losowo wybranych uczniów . Tradycyjnie odbyła się też licytacja wykonanych przez wszystkie klasy stroików świątecznych.

Dni Kawy

W dniach 13-14 stycznia 2020 w ZSR Prudnik odbyły się Dni Kawy 2020, podczas których chętni uczniowie naszej szkoły pod okiem mistrza Pana Ryszarda Kuczery uczyli się sztuki parzenia kawy i latte art. Za zamkniętymi drzwiami młodzież poznawała tajniki doskonałego espresso, cappuccino i latte, a w międzyczasie na pasażu w budynku LO odbywała się sprzedaż kawy oraz słodkości, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Osoby czekające w kolejce do zakupów, mogły spożytkować czas na przeglądaniu bogatej wystawy młynków, które zostały użyczone przez uczniów naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy za to: Jasmin Wycisk, Julii Hajduk, Wiktorii Samojeden, Kamili Kollek, Teresie Benska, Martynie Gajda, Wiktorii Kurek, Nikoli Gorek, Wiktorii Spallek.
Po przeglądnięciu wystawy, na której oprócz młynków znajdowały się kawowe świeczki uczniowie mogli zaznać chwilę relaksu w kąciku SPA, w którym dziewczyny z klasy 3TEH wykonywały peeling kawowy, który cieszył się ogromną popularnością.

Podczas Dni Kawy odbyła się loteria, w której można było wziąć udział po zakupie kawy i ciasta- gratulujemy wszystkim wygranym!  Zapach kawy roznosił się po całej szkole!

Dzień dobry, co słychać?

21 lutego uczniowie ZSR wzięli udział w cyklicznym programie „Dzień dobry, co słychać?” prowadzonym w POK przez pana Marka Karpa. Na trudne pytania odpowiadali: Grzesiu Jaszczenko i Maryna Datsenko. Przyszli w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek z Ukrainy. Opowiedzieli zebranym jak podoba im się szkoła, Prudnik i jak tu trafili. Trzeba przyznać, że zżyli się już mocno ze społecznością szkolną. Zaprezentowali wraz z uczniami z klasy III A scenkę „Stop ksenofobii”. Dodatkowo w czasie programu mogliśmy podziwiać anielski głosik Gosi Majewskiej. Ten, kto nie był, niech żałuje!
Na koniec, jak wszyscy biorący udział w audycji pana Marka, nasi uczniowie wpisali się do kroniki pamiątkowej.

Koronawirus dotarł i do nas

Zajęcia edukacyjne w szkołach są odwołane, wiedzą to już wszyscy uczniowie. Ale apelujemy do Waszego zdrowego rozsądku i odpowiedzialności. Prosimy byście wykazali się dorosłością, taką z jaką chcecie być traktowani w szkole. Bądźcie odpowiedzialni za siebie i za innych, nie lekceważcie zagrożeń, ale i nie wpadajcie w przesadną panikę. Stosujcie się do zaleceń, myjcie ręce i NIE KICHAJCIE na innych – dosłownie i w przenośni. Zdrowa dla wszystkich!

Słowo Dyrekcji ZSR do społeczności uczniowskiej

Drodzy Uczniowie. Szkoła przeżywa teraz czas szczególny. Może niepokoicie się co będzie dalej, co ze szkołą, z Waszymi ocenami? Wasi nauczyciele przesyłają Wam przez Librus partie materiału do samodzielnego opracowania. Są to lekcje bieżące z użyciem materiałów z Ministerstwa, materiały powtórkowe, zadania domowe. Dostosujcie się do tego, co w tych wiadomościach otrzymacie. Zachęcajcie się wzajemnie do pracy. Nie poddawajcie się marazmowi, niechęci, lecz mobilizujcie się do pracy. Niech nie trawi Was nuda, strach o jutro, niepewność sytuacji. Zaufajcie, że my, nauczyciele myślimy o Was i choć z daleka ale o Was dbamy. Notatki z tych nietypowych lekcji zbierajcie w Waszych zeszytach. Aktualnie wiadomo, że stan swoistej kwarantanny ma trwać jeszcze do środy przyszłego tygodnia, ale czy na tym się skończy? Pewnie lada chwila się tego dowiemy. Bądźmy w kontakcie przez Librus, facebook i szkolną stronę internetową.
Wasz Dyrektor,
Andrzej Chruściel

Jesteśmy w IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”


Na to czekaliśmy! Minister Obrony Narodowej zatwierdził wykaz szkół zakwalifikowanych do IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz kontynuujących udział w III Edycji Programu. Znaleźliśmy się na tej chwalebnej liście!

II LO beneficjentem programu marszałkowskiego

https://opowiecie.info/opolskie-dla-liceow-zdalne-nauczanie-zbliza/?fbclid=IwAR1BcPcJLAn9dQVhUuQ_P1wrR83dD-PrHva4Ogz9c98nEUDkXxCg7nXX_Kk

Marszałek Województwa Opolskiego rusza do liceów z nowymi technologiami! Wejdźcie w link i czytajcie tekst!